Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omši

11.04.2021

NEDEĽA

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - Nedeľa Božieho milosrdenstva

Božského Srdca

7:00 h

za † Petra Molnára

Sv. Jozef

9:00 h

za † starých rodičov Jozefa a Amáliu a ich rodičov

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † Johanu, Antona a ich zosnulých príbuzných

Božského Srdca

18:30 h

za † Augustína a Annu, synov Víta a Jozefa

12.04.2021

PONDELOK

po 2. Veľkonočnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za † Pavla

Božského Srdca

18:00 h

Poďakovanie za 70 rokov života a prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Jozefínu

13.04.2021

UTOROK

po 2. Veľkonočnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za † Máriu, Milana a rodičov z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

za † Boženu

14.04.2021

STREDA

po 2. Veľkonočnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za Silviu a Radoslava s rodinami – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

za † Jozefa, Justínu a súrodencov

15.04.2021

ŠTVRTOK

po 2. Veľkonočnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za † Mareka, Rozáliu a Evu

Božského Srdca

18:00 h

za † Viktora

16.04.2021

PIATOK

po 2. Veľkonočnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za † Jána

Božského Srdca

18:00 h

za † Emila

17.04.2021

SOBOTA

po 2. Veľkonočnej nedeli

Božského Srdca

7:00 h

za † rodičov, manžela, brata a ostatných zomrelých v rodine

Sv. Jozef

9:00 h

za † Oľgu

Božského Srdca

18:00 h

za † rodičov Jozefa a Františku, Tomáša a Annu

18.04.2021

NEDEĽA

TRETIA  VEĽKONOČNÁ

Božského Srdca

7:00 h

za † Štefana a Johanu

Sv. Jozef

9:00 h

za † Ernesta a Máriu, ich synov Ernesta a Róberta a vnuka Róberta

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † Miroslava

Božského Srdca

18:30 h

za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Riedlmajerovú a Cákovú


 

Úmysly sv. omši

4.04.2021

NEDEĽA

PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

Božského Srdca

7:00 h

za † Máriu, Rudolfa, Františka, Stanislava a rodičov

Sv. Jozef

9:00 h

za † svatku Emíliu a svokrovcov Jozefa a Antóniu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † Viliama, Máriu, syna Františka, st.rodičov: Magdalénu, Františka, Katarínu a Jána

Božského Srdca

18:30 h

za † Viliama a Máriu, vnuka Miroslava a starých rodičov z oboch strán

5.04.2021

PONDELOK

VEĽKONOČNÝ PONDELOK

Božského Srdca

7:00 h

Poďakovanie za 24 rokov manželstva

Sv. Jozef

9:00 h

za členov Ružencového bratstva

Božského Srdca

10:00 h

za † Jozefa

Božského Srdca

18:30 h

za Božie požehnanie, spásu duše pre Blaženu

6.04.2021

UTOROK

VEĽKONOČNÝ UTOROK

Sv. Jozef

9:00 h

za živú vieru

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Jána a Miriam

7.04.2021

STREDA

VEĽKONOČNÁ STREDA

Sv. Jozef

9:00 h

za † Máriu

Božského Srdca

18:00 h

za † Júliu

8.04.2021

ŠTVRTOK

VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK

Sv. Jozef

9:00 h

za † Evu a Ota

Božského Srdca

18:00 h

za † Ivana

9.04.2021

PIATOK

VEĽKONOČNÝ PIATOK

Sv. Jozef

9:00 h

za † krstných rodičov Vojtecha a Elenu,  za † Júliusa a Irenu

Božského Srdca

18:00 h

za dobrodincov

10.04.2021

SOBOTA

VEĽKONOČNÁ SOBOTA

Božského Srdca

7:00 h

za Ružencové bratstvo

Sv. Jozef

9:00 h

za † starých rodičov Imricha a Filoménu,  za † Michala a Annu

Božského Srdca

18:00 h

za † Richarda a Žofiu

11.04.2021

NEDEĽA

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - Nedeľa Božieho milosrdenstva

Božského Srdca

7:00 h

za † Petra Molnára

Sv. Jozef

9:00 h

za † starých rodičov Jozefa a Amáliu a ich rodičov

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † Johanu, Antona a ich zosnulých príbuzných

Božského Srdca

18:30 h

za † Augustína a Annu, synov Víta a Jozefa


 

Úmysly sv. omši

28.03.2021

NEDEĽA

KVETNÁ - NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

Božského Srdca

7:00 h

za rodinu Sklenárovú a Besedovú

Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † Jozefa

Božského Srdca

18:30 h

za † Martinu a Máriu

29.03.2021

PONDELOK

VEĽKÉHO TÝŽDŇA

Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

18:00 h

poďakovanie za dožitých 80 rokov života

30.03.2021

UTOROK

VEĽKÉHO TÝŽDŇA

Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

18:00 h

o Božie požehnanie z príležitostí 40 rokov života a požehnanie pre celú rodinu

31.03.2021

STREDA

VEĽKÉHO TÝŽDŇA

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Alfonza a Františku, starých rodičov a brata Štefana

Božského Srdca

18:00 h

za † Ruženu a Jána Hubkových

1.04.2021

ŠTVRTOK

VEĽKÉHO TÝŽDŇA, ZELENÝ ŠTVRTOK

Sv. Jozef

18:00 h


Božského Srdca

18:00 h

za uzdravenie pre manželov Máriu a Jozefa, Božie požehnanie a spásu duše

2.04.2021

PIATOK

VEĽKÝ PIATOK, SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA

Sv. Jozef

15:00 h

-------------------------------------------------------------------

Božského Srdca

18:00 h

-------------------------------------------------------------------

3.04.2021

SOBOTA

BIELA SOBOTA - VEĽKÁ SOBOTA

Sv. Jozef

17:30 h


Božského Srdca

17:30 h

za poďakovanie za rodinu Horváthovú

4.04.2021

NEDEĽA

PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

Božského Srdca

7:00 h

za † Máriu, Rudolfa, Františka, Stanislava a rodičov

Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † Viliama, syna Františka a starých rodičov: Magdalénu, Františka, Katarínu a Jána

Božského Srdca

18:30 h

za † Viliama a Máriu, vnuka Miroslava a za starých rodičov z oboch strán


 

Úmysly sv. omši

21.03.2021

NEDEĽA

PIATA PÔSTNA

Božského Srdca

7:00 h

za Božie požehnanie pre rodinu

Sv. Jozef

9:00 h

za Janu – poďakovanie za milosť krstu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu

Božského Srdca

18:30 h

za † rodičov Františka, Ľudmilu a starých rodičov z oboch strán

22.03.2021

PONDELOK

po 5. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za † Jozefa, Annu a Františka a za ostatných † z rodiny Klčovanskej

Božského Srdca

18:00 h

za † Michala, Margitu, Magdalénu a Rozáliu

23.03.2021

UTOROK

po 5. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za † Emíliu, Antóniu a Jozefa

Božského Srdca

18:00 h

za † kňaza Branislava

24.03.2021

STREDA

po 5. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

18:00 h

za zomierajúcich

25.03.2021

ŠTVRTOK

ZVESTOVANIE PÁNA, slávnosť

Božského Srdca

7:00 h

za † Annu a zosnulých z rodiny

Sv. Jozef

9:00 h

za † z rodiny Radvaniovej

Božského Srdca

18:00 h

za † Štefániu, Kolomana a Dušana

26.03.2021

PIATOK

po 5. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za † Alenu

Božského Srdca

18:00 h

za požehnanie pre kňazov

27.03.2021

SOBOTA

po 5. pôstnej nedeli

Božského Srdca

6:40 h

za † Ambróza

Sv. Jozef

9:00 h

za † syna Jaroslava, manžela Jaroslava a  za † Štefana, Máriu a Viktora

Božského Srdca

18:00 h

za  duše v očistci

28.03.2021

NEDEĽA

KVETNÁ - NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

Božského Srdca

7:00 h

za rodinu Sklenárovú a Besedovú

Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † Jozefa

Božského Srdca

18:30 h

za † Martinu a Máriu


 

Úmysly sv. omši

14.03.2021

NEDEĽA

ŠTVRTÁ PÔSTNA

Božského Srdca

7:00 h

za † Jozefa, Margitu, Jozefa a rodičov

Sv. Jozef

9:00 h

za † Ferdinanda a Matildu a ich rodičov Jozefa a Angelu a Štefana a Bernardínu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † z rodiny Antolovej a Michalcovej

Božského Srdca

18:30 h

za † Jozefa

15.03.2021

PONDELOK

po 4. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Alojza a Máriu, starých rodičov z oboch strán a svokrovcov Jána a Máriu

Božského Srdca

18:00 h

za † Máriu a Jána

16.03.2021

UTOROK

po 4. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za † manžela Jozefa, brata Jozefa a rodičov z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

za † Barboru a Jána

17.03.2021

STREDA

po 4. pôstnej nedeli

Božského Srdca

7:00 h

za † Jozefa Ševčíka

Sv. Jozef

9:00 h

za † bratov Petra a Pavla, zaťa Mariána a švagra Rudolfa

Sv. Jozef

18:00 h


18.03.2021

ŠTVRTOK

po 4. pôstnej nedeli

Božského Srdca

7:00 h

za † Máriu

Sv. Jozef

9:00 h

za † švagra Jozefa

Sv. Jozef

18:00 h


19.03.2021

PIATOK

SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE, slávnosť

Božského Srdca

7:00 h

za obrátenie a oslobodenie od zla rodiny

Sv. Jozef

9:00 h


Sv. Jozef

18:00 h


20.03.2021

SOBOTA

po 4. pôstnej nedeli

Božského Srdca

7:00 h

za † Emíliu, Ľudmilu a Lenku

Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

18:00 h

za † Róberta a Annu

21.03.2021

NEDEĽA

PIATA PÔSTNA

Božského Srdca

7:00 h

za Božie požehnanie pre rodinu

Sv. Jozef

9:00 h

za Janu – poďakovanie za milosť krstu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu

Božského Srdca

18:30 h

za † rodičov Františka a Ľudmilu a starých rodičov z oboch strán


 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia