Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omši

17.01.2021

NEDEĽA

DRUHÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za † dobrodincov

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Ferdinanda a Júliu a  za † dcéru Emíliu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † Jozefa, Annu a zomrelých z rodiny

Božského Srdca

18:30 h

za Božie milosti pre rodinu

18.01.2021

PONDELOK

2. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za uzdravenie Stanislavy

Božského Srdca

18:00 h

za † Jána, Mariána a Ľudmilu

19.01.2021

UTOROK

2. týždňa v Cezročnom období (sv. Makária Veľkého,  ľubov. spom.)

Sv. Jozef

9:00 h

za Štefana – ďakovná svätá omša za 75 rokov života

Božského Srdca

18:00 h

poďakovanie za ochranu a dobrodenia a prosba o Božie požehnanie

20.01.2021

STREDA

Blahoslaveného Euzébia z Ostrihomu, kňaza a zakladateľa Rádu, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

za † Petru

Božského Srdca

18:00 h

za žijúcich dobrodincov

21.01.2021

ŠTVRTOK

sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za Janu – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

za rodinu Kuvových

22.01.2021

PIATOK

2. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † Andreja a rodičov

Sv. Jozef

16:00 h

za † Janku

Božského Srdca

18:00 h

za poďakovanie pre dcéru Máriu a zaťa Maroša a za požehnanie bábätka

23.01.2021

SOBOTA

– Panny Márie

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie pre rodinu

Sv. Jozef

9:00 h

za Veroniku – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

za † rodičov: Jozefa, Valériu a sestry: Evu a Moniku

24.01.2021

NEDEĽA

TRETIA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre syna Jána

Sv. Jozef

9:00 h

za Elenu – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † Annu

Božského Srdca

18:30 h

a dar živej viery, nádeje a lásky pre rodinu

 

Úmysly sv. omši

10.01.2021

NEDEĽA

TRETIA PO NARODENÍ PÁNA – KRST KRISTA PÁNA, sviatok

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu

Sv. Jozef

9:00 h

za † Štefániu a jej † syna Miroslava

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † Jána a Milana

Božského Srdca

18:30 h

za † Ernesta Huttu

11.01.2021

PONDELOK

1. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za Máriu a Mariána s rodinami – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

za obrátenie a dar viery a usporiadanie vzťahov u Petra, Andrej, Michala, Martina, Jany a Romana

12.01.2021

UTOROK

1. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † Andreu a starých rodičov z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

za † Žofiu a rodinu

13.01.2021

STREDA

1. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre sestru Štefániu

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie pre Jarolina

14.01.2021

ŠTVRTOK

1. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za Martu, dcéru Máriu, Gabrielu a syna Vincenta s rodinami – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

za † rodičov Jozefa, Helenu a brata Jozefa

15.01.2021

PIATOK

SVÄTÉHO PAVLA PRVÉHO PUSTOVNÍKA, slávnosť

Sv. Jozef

9:00 h

za Mariku – ďakovná svätá omša

Sv. Jozef

16:00 h

za † Alfónziu

Božského Srdca

18:00 h

za † Annu, Augustína a synov

16.01.2021

SOBOTA

PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ PUSTOVNÍKOV, sviatok

Božského Srdca

7:00 h

za † Viliama Brunovského

Sv. Jozef

9:00 h

za Katarínu – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

za † Jozefa, Konštanciu a rodičov a starých rodičov

17.01.2021

NEDEĽA

DRUHÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za † dobrodincov

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Ferdinanda a Júliu a  za † dcéru Emíliu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h


Božského Srdca

18:30 h

za Božie milosti pre rodinu


 

Úmysly sv. omší

27.12.2020

NEDEĽA

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok

Božského Srdca

7:00 h

za † sestry z kongregácie sv. Kría Speciosu a Beatismu

Sv. Jozef

8:00 h

 

Božského Srdca

8:30 h

za † rodičov,  syna Ľubomíra a Zuzku

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre vnúčatá zosnulého kostolníka Jána

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny syna Pavla, dcéry Jany a dcéru Alenu

Božského Srdca

16:00 h

 

Božského Srdca

18:30 h

za † rodičov, sestru Evu, otca Rudolfa a kmotra Miroslava

28.12.2020

PONDELOK

Svätých Neviniatok, mučeníkov, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Ladislava a Emíliu

Božského Srdca

18:00 h

za † Martina, Teréziu a starých rodičov z oboch strán

29.12.2020

UTOROK

PIATY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Mareka a Rozáliu, sestru Evu a starých rodičov z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

za † Annu, Michala, Alexia a ich rodičov

30.12.2020

STREDA

ŠIESTY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA

Sv. Jozef

9:00 h

za Dávida a Sofiu - ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

za † Ľudovíta, Máriu a rodičov

31.12.2020

ŠTVRTOK

Sv. Silvestra I., pápeža

Sv. Jozef

9:00 h

 

Božského Srdca

16:00 h

Ďakovná

1.01.2021

PIATOK

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

Božského Srdca

7:00 h

za dobrodincov

Sv. Jozef

8:00 h

 

Božského Srdca

8:30 h

 

Sv. Jozef

9:00 h

 

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Moniku

Božského Srdca

16:00 h

 

Božského Srdca

18:30 h

za požehnanie a pomoc v práci a štúdiu pre deti s rodinami

2.01.2021

SOBOTA

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánzskeho, spomienka

Božského Srdca

7:00 h

za ružencové bratstvo

Sv. Jozef

9:00 h

 

Božského Srdca

18:00 h

 

3.01.2021

NEDEĽA

DRUHÁ PO NARODENÍ PÁNA

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie, Božie požehnanie a ochranu pre Máriu, Radovana a Eliasa

Sv. Jozef

8:00 h

 

Božského Srdca

8:30 h

 

Sv. Jozef

9:00 h

 

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

 

Božského Srdca

16:00 h

 

Božského Srdca

18:30 h

za dar viery pre Danielu


 

Úmysly sv. omši

20.12.2020

NEDEĽA

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ

Božského Srdca

7:00 h

za súrodencov s rodinami

Sv. Jozef

8:00 h

za † Janku

Božského Srdca

8:30 h

za † Irenu, Jaroslava a Emíliu (úmysel - Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za Adamka – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † Viliama

Božského Srdca

16:00 h


Božského Srdca

18:30 h

za † Jolanu

21.12.2020

PONDELOK

4. týždňa v Adventnom období

Božského Srdca

7:00 h

za † Viliama, Rozáliu a rodičov

Sv. Jozef

9:00 h

za † rehoľnú sestru Máriu - Blandínu

Božského Srdca

18:00 h

za † rodičov Oľgu a Antona

22.12.2020

UTOROK

4. týždňa v Adventnom období

Božského Srdca

7:00 h

za † Jána, Máriu a rodičov

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Karola a Helenu a starých rodičov z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

za † Jána a Rozáriu a rodičov

23.12.2020

STREDA

4. týždňa v Adventnom období

Božského Srdca

7:00 h

za † Júliusa a rodičov z oboch strán

Sv. Jozef

9:00 h

za † členov z rodiny Lalinských

Božského Srdca

18:00 h

za † rodičov Jána a Máriu Orlických

24.12.2020

ŠTVRTOK

4. týždňa v Adventnom období

Božského Srdca

7:00 h

za † kňaza Pavla

Sv. Jozef

9:00 h

za Zuzanu a jej rodinu – ďakovná svätá omša

Sv. Jozef

24:00 h

za Zuzanu a jej rodinu – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

24:00 h

za zdravie a Božiu pomoc

25.12.2020

PIATOK

NARODENIE PÁNA, slávnosť

Božského Srdca

7:00 h

za † rodičov Štefana a Agnesu a súrodencov

Sv. Jozef

8:00 h


Božského Srdca

8:30 h


Sv. Jozef

9:00 h

za Alžbetu – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za zdravie a Božie požehnanie pre syna Jána

Božského Srdca

16:00 h


Božského Srdca

18:30 h

za † Viliama, Magdalénu, Františka a syna Františka

26.12.2020

SOBOTA

Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok

Božského Srdca

7:00 h

za † Štefana

Sv. Jozef

8:00 h


Božského Srdca

8:30 h

za † manžela Františka (úmysel - Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za † Štefana, Matildu, Vincenta a Máriu

Božského Srdca

10:00 h

za † súrodencov Máriu, Miroslava, Jozefínu a Emíliu

Božského Srdca

11:15 h

za † Vendelina

Božského Srdca

16:00 h


Božského Srdca

18:30 h

za † Miroslava a rodičov z oboch strán

27.12.2020

NEDEĽA

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok

Božského Srdca

7:00 h

za † sestry sv. Kríža: Speciosu a Beatisimu

Sv. Jozef

8:00 h


Božského Srdca

8:30 h

za † rodičov,  syna Ľubomíra a Zuzku

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre vnúčatá zosnulého kostolníka Jána

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny syna Pavla, dcéry Jany a dcéru Alenu

Božského Srdca

16:00 h


Božského Srdca

18:30 h

za † rodičov, sestru Evu, otca Rudolfa a kmotra Miroslava


 

Úmysly sv. omši

13.12.2020

NEDEĽA

TRETIA ADVENTNÁ

Božského Srdca

7:00 h

za † rodičov Štefana a Júliu, ich rodičov z oboch strán a za † Jozefa

Sv. Jozef

8:00 h


Božského Srdca

8:30 h

za † manžela Jozefa, súrodencov a rodičov (úmysel - Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za † pátra Stanislava

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Lujzu

Božského Srdca

16:00 h


Božského Srdca

18:30 h

za † súrodencov z oboch strán

14.12.2020

PONDELOK

Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Božského Srdca

6:40 h

za † Agnesu

Sv. Jozef

9:00 h

za † manžela Ferdinanda a jeho rodičov Viktora a Alžbetu

Božského Srdca

18:00 h

za † Gabrielu

15.12.2020

UTOROK

3. týždňa v Adventnom období

Božského Srdca

6:40 h


Sv. Jozef

9:00 h

poďakovanie za 25 rokov Modlitieb matiek

Božského Srdca

18:00 h

za † Gabrielu

16.12.2020

STREDA

3. týždňa v Adventnom období

Božského Srdca

6:40 h


Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre Matúška a jeho rodičov

Božského Srdca

18:00 h


17.12.2020

ŠTVRTOK

3. týždňa v Adventnom období

Božského Srdca

6:40 h


Sv. Jozef

9:00 h

za † Gejzu

Božského Srdca

18:00 h

za nedožité 70. narodeniny Víta

18.12.2020

PIATOK

3. týždňa v Adventnom období

Božského Srdca

6:40 h

Sv. Jozef

9:00 h

za Zuzanu a jej dcéry s rodinami - ďakovná svätá omša

Sv. Jozef

16:00 h

za † Máriu

Božského Srdca

18:00 h


19.12.2020

SOBOTA

3. týždňa v Adventnom období

Božského Srdca

7:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

za † Annu

Božského Srdca

18:00 h


20.12.2020

NEDEĽA

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ

Božského Srdca

7:00 h


Sv. Jozef

8:00 h


Božského Srdca

8:30 h

za † Irenu, Jaroslava a Emíliu (úmysel - Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za Adamka – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h


Božského Srdca

16:00 h


Božského Srdca

18:30 h

za † Jolanu


 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia