Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Úmysly sv. omši

10.01.2021

NEDEĽA

TRETIA PO NARODENÍ PÁNA – KRST KRISTA PÁNA, sviatok

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu

Sv. Jozef

9:00 h

za † Štefániu a jej † syna Miroslava

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † Jána a Milana

Božského Srdca

18:30 h

za † Ernesta Huttu

11.01.2021

PONDELOK

1. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za Máriu a Mariána s rodinami – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

za obrátenie a dar viery a usporiadanie vzťahov u Petra, Andrej, Michala, Martina, Jany a Romana

12.01.2021

UTOROK

1. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † Andreu a starých rodičov z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

za † Žofiu a rodinu

13.01.2021

STREDA

1. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre sestru Štefániu

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie pre Jarolina

14.01.2021

ŠTVRTOK

1. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za Martu, dcéru Máriu, Gabrielu a syna Vincenta s rodinami – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

za † rodičov Jozefa, Helenu a brata Jozefa

15.01.2021

PIATOK

SVÄTÉHO PAVLA PRVÉHO PUSTOVNÍKA, slávnosť

Sv. Jozef

9:00 h

za Mariku – ďakovná svätá omša

Sv. Jozef

16:00 h

za † Alfónziu

Božského Srdca

18:00 h

za † Annu, Augustína a synov

16.01.2021

SOBOTA

PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ PUSTOVNÍKOV, sviatok

Božského Srdca

7:00 h

za † Viliama Brunovského

Sv. Jozef

9:00 h

za Katarínu – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

za † Jozefa, Konštanciu a rodičov a starých rodičov

17.01.2021

NEDEĽA

DRUHÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za † dobrodincov

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Ferdinanda a Júliu a  za † dcéru Emíliu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h


Božského Srdca

18:30 h

za Božie milosti pre rodinu


 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia