Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Úmysly sv. omši na mesiac OKTÓBER 2020

DIÁR NA OKTÓBER 2020

ÚMYSLY SV. OMŠÍ NA MESIAC OKTÓBER 2020

FARNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO TRNAVA – TULIPÁN

A KOSTOL SV. JOZEFA

01.10.2020

ŠTVRTOK – Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi

Sv. Jozef

9:00 h

za † Petra, Jozefa, Hildu, Stanislava, Ernestínu a rodičov Jozefa a Annu

Božského Srdca

18:00 h

za † Martu – 2. výročie smrti

02.10.2020

PIATOK  – SVÄTÝCH ANJELOV STRÁŽCOV, sviatok

Božského Srdca

7:00 h

za dobrodincov

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Františka a Annu

Sv. Jozef

16:00 h

za dobrodincov

Božského Srdca

18:00 h

za  Bratstvo anjelov strážcov

03.10.2020

SOBOTA – Panny Márie

Božského Srdca

7:00 h

za Ružencové bratstvo

Sv. Jozef

9:00 h

za † Jána a Helenu, ich rodičov z oboch strán a  za † Jána, Pavlínu a Katarínu

Božského Srdca

18:00 h

za † Magdalénu, Štefana a ich deti

04.10.2020

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za  zdravie pre Margitu

Božského Srdca

8:30 h

za Božiu pomoc a uzdravenie Márie a Štefana (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za Helenu – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † dcéru Martinu, manžela Štefana, synovca Rastislava a ostatných z rodiny

Božského Srdca

18:30 h

za † Gabrielu

05.10.2020

PONDELOK 27. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za členov Ružencového bratstva

Božského Srdca

18:00 h

za † Lýdiu, Mariána, Viliama, Katarínu, Františka a rodičov z oboch strán

06.10.2020

UTOROK 27. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za dar živej viery

Božského Srdca

18:00 h

za † mamu Máriu a otca Vojtecha a ich rodičov z oboch strán

07.10.2020

STREDA – Ružencovej Panny Márie, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Eriku

Božského Srdca

18:00 h

za † Emíliu a Gejzu

08.10.2020

ŠTVRTOK 27. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Františka a Annu a bratov Dušana, Miroslava, Stanislava a Štefana

Božského Srdca

18:00 h

za † Michala

09.10.2020

PIATOK  27. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Martu

Sv. Jozef

16:00 h

za Františka – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

za † Magdalénu

10.10.2020

SOBOTA– Panny Márie

Božského Srdca

7:00 h

za † otca Jána

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Jána a Emíliu a  za † súrodencov a starých rodičov z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

za † syna Jaroslava a starých rodičov z oboch strán

11.10.2020

DVADSIATA ÔSMA  NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie pre Margitu

Božského Srdca

8:30 h

za † rodičov a súrodencov  (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za † manžela Jozefa

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za zdravie pre rodinu

Božského Srdca

18:30 h

za † Evu, Igora, Františka a rodičov

12.10.2020

PONDELOK  28. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Štefana a Margitu a  za † Františka

Božského Srdca

18:00 h

za † Jozefa a rodičov z oboch strán

13.10.2020

UTOROK 28. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † Eugena a jeho rodičov

Božského Srdca

18:00 h

za † Vladimíra

14.10.2020

STREDA 28. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za Jozefa, Janku, Teréziu a Dezidera – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

za † Martu

15.10.2020

ŠTVRTOK-  Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Alfonza a Františku a starých rodičov

Božského Srdca

18:00 h

za † Víta

16.10.2020

PIATOK 28. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † Jozefa a Máriu

Sv. Jozef

16:00 h

za † manžela Štefana, rodičov z oboch strán, súrodencov a krstnú mamu Františku

Božského Srdca

18:00 h

za † brata Tibora

17.10.2020

SOBOTA –  sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka

Božského Srdca

7:00 h

za † Viktora, Helenu a Štefániu

Sv. Jozef

9:00 h

za Stanislavu – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

10:30 h

BIRMOVANIE

Božského Srdca

18:00 h

za † Pavla a rodičov

18.10.2020

DVADSIATA DEVIATA  NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za † rodičov, svokrovcov a švagrovcov a sestry Editku a Helenku

Božského Srdca

8:30 h

za † Demetera, Júliu a Jána a rodičov  (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za † Apolóniu, Františka, Augustína a rodičov

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † Gabrielu

Božského Srdca

18:30 h

za † Máriu a rodičov z oboch strán

19.10.2020

PONDELOK  29. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † bratov Pavla a Štefana, ich rodičov Jána a Jozefínu a za † Štefana a Máriu

Božského Srdca

18:00 h

za † Mariána Minárika a nenarodené deti

20.10.2020

UTOROK 29. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Annu

Božského Srdca

18:00 h

za † Helenu a Františka

21.10.2020

STREDA 29. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Jána a Máriu, ich dcéru Emíliu a syna Jána

Božského Srdca

18:00 h

za † Rudolfa a rodičov

22.10.2020

ŠTVRTOK 29. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre súrodencov Gabrielu, Jozefa, Dušana, Renátu, Romana a ich rodiny

Božského Srdca

18:00 h

za † Jozefa, Emíliu a  za † z rodiny

 

 

23.10.2020

PIATOK 29. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Antona a Helenu, brata Alfonza a sestry Emíliu a Ruženu

Sv. Jozef

16:00 h

za † Máriu, Alfónziu, Ireneja a rodičov a  za † Juliána

Božského Srdca

18:00 h

za † Helenu

24.10.2020

SOBOTA29. týždňa v Cezročnom období

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie, Božie požehnanie, Božiu pomoc a ochranu pre Dominiku a Petra

Sv. Jozef

9:00 h

za † Félixa a Emíliu a celú zosnulú rodinu Ondrejkovičovú

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre syna Jána

25.10.2020

TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za uzdravenie sestry Žofie

Božského Srdca

8:30 h

za † Stanislava a rodičov  (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za Jozefa a Máriu – ďakovná svätá omša k 55. výročiu sobáša

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † rodičov Jána a Máriu

Božského Srdca

18:30 h

za † rodičov a starých rodičov

26.10.2020

PONDELOK  30. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Františka a Máriu a starých rodičov z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

za † Romana a Františku

27.10.2020

UTOROK 30. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † Jána a Rozáliu a ich syna Libora

Božského Srdca

18:00 h

za † Štefana a Vlastu

28.10.2020

STREDA – SV. ŠIMONA A JÚDU,  APOŠTOLOV, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

za † Hieronyma

Božského Srdca

18:00 h

za † Silvestra, Máriu, rodičov z oboch strán

29.10.2020

ŠTVRTOK 30. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za Božiu ochranu a požehnanie pre otca Tomáša, sestry Alenu a Lýdiu a ich rodiny

Božského Srdca

18:00 h

za † Jozefa a Žofiu a ostatných z rodiny

30.10.2020

PIATOK  – Panny Márie Prostrednice milosti, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za † Jozefa, Janku a Milana

Sv. Jozef

16:00 h

za † Alenu

Božského Srdca

18:00 h

za † Štefana

31.10.2020

SOBOTA– Panny Márie

Božského Srdca

7:00 h

za † Antona, Školastiku, Jozefa, Helenu, Alojza a ich rodičov

Sv. Jozef

9:00 h

za Želmíru – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

za † Karola a Janku


 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia