Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 10.11.2019

1. V pondelok 11. novembra pozýveme na svätú omšu o 18:00 h rodičov a deti prvoprijímajúce.

2. Novéna k Trnavkej Panne Márii sa začína v stredu 13. novembra a pokračuje až do štvrtka 21. novembra v Bazilike sv. Mikuláša. Podrobný program je na nástenke.

3. V našom kostole preto budú od stredy do soboty len ranné sv. omše. Večerné sv. omše nebudú.

4. V predvečer novény, v utorok 12. novembra bude sv. omša v bazilike sv. Mikuláša už o 17.00 hod. pre rodiny z deťmi. Po sv. omši bude sviečkový sprievod okolo baziliky. Prosím prineste si sviečky alebo malé kahance.

5. V sobotu 16. novembra bude v bazilike o 17.00 hod. Akatist k Bohorodičke, ktorý pripravujú speváci z našej farnosti a od 20.30 hod. bude mládežnícky program.

6. V nedeľu 17. novembra bude slávnostná sv. omša o 9.30. Po nej sa koná procesia s milostivým obrazom Trnavskej Panny Márie na Trojičné námestie a späť.

8. V utorok 12.11.2019 pozývame na výročné stretnutie členov Bratstva anjelov strážnych. Program sa začne sv. ružencom o 17.30 hod. Bližšie podrobnosti nájdete na plagáte.


 

Farské oznamy 3.11.2019

1. Dnes (3. novembra) je prvá nedeľa v mesiaci november. V našom farskom chráme bude poklona od 16:00 do 18:30 h. Srdečne všetkých pozývame. Modlitba posvätného ruženca začne od 17:45 h.

2. Pripomíname, že ten veriaci, ktorý do 8. novembra navštívi cintorín a  pomodlí sa za zosnulých, môže získať pre duše v očistci za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

Farské oznamy 27.10.2019

1. Oznam na sobotu 26. októbra: Pripomíname, že v noci z 26. na 27. októbra sa mení čas. O 03. hodine letného času posúvame hodiny na 02. hodinu stredoeurópskeho času.

2. Dnes (v nedeľu 27. októbra) bude vo farskom kostole modlitba posvätného ruženca o 17:50 h.

3. Milosrdné sestry Svätého kríža vás pozývajú do kaplnky Provinciálneho domu v stredu 30. októbra o 7:30 h na pútnickú svätú omšu ku cti bl. Zdenky Schelingovej. Hlavný celebrant bude vdp. Jozef Schwarz, dekan z Hlohovca.

4. Vo štvrtok 31. októbra po svätej omši sa uskutoční v sále sv. Jozefa stretnutie Ružencového bratstva.

5. Pred sviatkom Všetkých svätých a na prvý piatok októbra budeme v našej farnosti spovedať pol hodinu pred svätou omšou.

6. Na sviatok Všetkých svätých, čiže v piatok 1. novembra budú sväté omše v našich kostoloch slúžené ako v nedeľu. Svätá omša na vigíliu slávnosti Všetkých svätých bude slúžená vo farskom kostole vo štvrtok 31. októbra o 18:00*h.

7. V sobotu 2. 11. je spomienka všetkých verných zosnulých. V tento deň sa bude konať sv. omša o 16.00 hod. na cintoríne Kamenná cesta spojená s pobožnosťou za zomrelých.

8. Pripomíname všetkým veriacim, že v deň spomienky na všetkých verných zosnulých možno získať pre duše v očistci za obvyklých podmienok úplné odpustky: návšteva kostola alebo kaplnky, modlitba Otčenáš, Verím v Boha a tri obvyklé podmienky – sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.

9. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa. Takisto ten veriaci, ktorý v dňoch od 1. do 8. novembra navštívi cintorín a  pomodlí sa za zosnulých, môže získať raz denne odpustky pre duše v očistci. I tu platia spomenuté podmienky.

10. Dnes (v nedeľu 27. októbra) bude farská ofera.

11. Dnes (v nedeľu 27. októbra) sa naša farnosť pripojí k celoslovenskej verejnej zbierke organizovanej Vincentínskou rodinou „Boj proti hladu“ pre hladujúcich v rôznych krajinách sveta. Prispieť môžete zakúpením medovníkového srdiečka po svätých omšiach pred kostolom.

 

Farské oznamy 20.10.2019

1. Dnes (v nedeľu 20. októbra) bude vo farskom kostole modlitba posvätného ruženca o 17:50 h za misie.

2. Dnes (v nedeľu 20. októbra), nakoľko je to misijná nedeľa, bude zbierka na misie.

3. V sobotu 26. októbra o 21:00 h pozývame do farského kostola na Apel Jasnohorský.

4. Pripomíname, že v noci z 26. na 27. októbra sa mení čas. O 03. hodine letného času posúvame hodiny na 02. hodinu stredoeurópskeho času.

5. Vo štvrtok 31. októbra sa uskutoční v sále sv. Jozefa stretnutie Ružencového bratstva.

6. Na budúcu nedeľu 27. októbra bude farská ofera.

7. Na budúcu nedeľu (27. októbra) sa naša farnosť pripojí k celoslovenskej verejnej zbierke organizovanej Vincentskou rodinou „Boj proti hladu“ pre hladujúcich v rôznych krajinách sveta. Prispieť môžete zakúpením medovníkového srdiečka po svätých omšiach pred kostolom, alebo podľa informácií zapísaných na plagáte.

 

Farské oznamy 13.10.2019

1.  Dnes (v nedeľu 13.10.2019) pozývame po svätej omši, ktorá začína o 18:30 h na sprievod so sochou Panny Márie Fatimskej po najbližších uliciach.

2. V piatok 18. októbra sa budú deti a ich rodičia na celom svete modliť ruženec za pokoj a jednotu v rámci akcie „Milión detí sa modlí ruženec“. V ten istý deň  pozývame do farského kostola na Tulipáne deti a rodičov na modlitbu posvätného ruženca o 17:20 h.

3. Odchod autobusu na púť na tieto miesta: Skalka, Trstín Hájiček bude v sobotu 19. októbra o 8:00 h. Autobus bude pristavený na rohu ulice Tulipánová – Ružová (oproti sestrám) a  zastaví aj na autobusovej zastávke pri Hospodárskej ulici. Sú ešte voľné miesta. Zapísať sa môžete v sakristii.

4. Upozorňujeme Vás, že prihlasovanie detí na prvé sv. prijímanie, ako aj prihlasovanie dospelých a dospievajúcich na sviatosť birmovania v našej farnosti bude trvať do 31. októbra 2019. Po tomto termíne sa už nebude možné dodatočne prihlásiť.

5. Na budúcu nedeľu (20. októbra), nakoľko je to misijná nedeľa, bude zbierka na misie.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Zamyslenia


Linky
Panna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX