Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 19.6.-25.6.2017

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave slávnosti Božieho tela. Všetkým patrí úprimné „Pán Boh zaplať“.

Túto nedeľu je zbierka na kostol. Za vaše milodary vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Mládež, ktorá sa pripravovala cez rok na prijatie sviatosti birmovania, pozývame v pondelok na večernú sv. omšu o 18.00 hod.

Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. Júnovú pobožnosť - lit. ku cti Najsv. Srdca Ježišovho budeme spievať po sv. omši pred vyloženou sviatosťou oltárnou a pokračujeme aj deviatnikom pred našou hodovou slávnosťou.

V piatok 23. júna je v našej farnosti hodová slávnosť Božského Srdca Ježišovho. Sv. omša bude aj ráno o 7.00 hod. Slávnostná sv. omša bude večer o 18.00 hod., ktorej hlavným celebrantom bude p. Wieslaw Zajac, OSPPE; predstavený našej pavlínskej komunity v Topoľčanoch. Po sv. omši bude eucharistický sprievod okolo kostola. Prosíme deti, aby prišli sypať kvety. V tento deň možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky pri verejnom recitovaní modlitby „Najmilší Ježišu“.

V sobotu 24. 6. slávime v Katedrále tri jubileá: hlavného patróna našej arcdiecézy – sv. Jána Krstiteľa; v tento deň si zároveň Kongregácia dcér Božskej lásky (sestry mariánky) pripomína 90. výročie vzniku svojej slovenskej provincie a emeritný arcibiskup Mons. Ján Sokol si pripomína 60. výročie kňazskej vysviacky. Slávnostnú sv. omšu o 10.30 hod. bude v Katedrále slúžiť emeritný arcibiskup Mons. Ján Sokol. Pozývame na túto slávnosť všetkých veriacich.

Srdečne pozývame na koncert speváckeho zboru "Voci allegre" v sobotu 24. júna do nášho farského kostola po večernej sv. omši o 19 00 hod.

Pre birmovancov bude sv. spoveď v sobotu o 17.00 hod. Je určená aj pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť cez týždeň.Na budúcu nedeľu 25. júna pri sv. omši o 10.00 h bude v našej farnosti vysluhovaná sviatosť birmovania našim birmovancom. Už teraz vás chcem všetkých pozvať na túto slávnosť, aby sme všetci mohli byť účastní na tejto slávnosti. Z tohto dôvodu na budúcu nedeľu nebude detská sv. omša o 11.15 hod. Sviatosť zmierenia pred birmovkou pre rodičov a birmovných rodičov budeme vysluhovať cez týždeň (okrem piatku) pol hodinu pred sv. omšou.

Nedeľné sv. omše budú cez prázdniny vo farskom kostole o 7.00 h, o 10.00 h a o 18.30 h.

Spoločenstvo Tulipánci pozýva na letný tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 10. 7. - 16. 7. 2017. Sú voľné posledné miesta a prihlásiť sa na môžete do 25. 6. 2017. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola.

Pozývame vás na XII. pešiu púť  z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej, ktorá bude v termíne od 12. do 27. augusta 2017. Informácie nájdete na našej farskej stránke a na nástenke.

Budúcu nedeľu sa bude konať zbierka na „dobročinné diela Svätého Otca“.

Na kostol Bohu známy obetoval  30,- €. Pán Boh zaplať.

 

Zamyslenia


LinkyPanna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX