Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 9.8.2020

1. Kostol Božského Srdca: Dnes (v nedeľu 9. augusta) poklona začne o 17:00 h.

2. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spojenú s pandémiou sa v roku 2020 nemôže konať tradičná pešia púť z Trnavy do Čenstochovej.
Púť bude realizovaná len na Slovensku ako štafety v malých skupinách s niekoľkými osobami, bez spoločných občerstvení a nocľahu. Púť začneme v našom kostole svätou omšou v stredu 12. augusta o 7.00 h (ráno). Podrobnosti sú na nástenke, na internetovej stránke a na letáčikoch v zadnej časti kostola.

3. Vzhľadom na malý počet prihlásených záujemcov bol autobus do Čenstochovej zrušený. Prihlásení sa tam dopravia autami.

4. Vo štvrtok po svätej omši (na Tulipáne) bude Fatimský sprievod. Pripomíname, že počas sprievodu dodržiavame vzdialenosť jeden a pol metra od seba a používame rúška.

5. V sobotu 15. augusta bude prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. V tento deň bude svätá omša slúžená:
Farský kostol (na Tulipáne): o 7.00 h., 10:00 h a 18.00 h
Kostol sv. Jozefa o 9.00 h

6. Spoločenstvo Tulipánci pozýva všetky deti vo veku od 6 do 15 rokov na prímestský tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 24.- 28.8.2020. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola. Viac informácií na webovej stránke Spoločenstva.

7. Kostol Božského Srdca: Na budúcu nedeľu bude mimoriadna zbierka na potreby farského kostola.

8. Kostol sv. Jozefa: Na budúcu nedeľu bude mimoriadna zbierka na potreby pavlínskeho kostola.

 

Úmysly sv. omší na mesiac august 2020

ÚMYSLY SV. OMŠÍ NA MESIAC AUGUST 2020

FARNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO TRNAVA – TULIPÁN

KOSTOL SV. JOZEFA

1.08.02020

SOBOTA – svätého Alfonza Máriu de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

Božského Srdca

7:00 h

za Ružencové bratstvo

Sv. Jozef

9:00 h

za † Máriu a Vladimíra, rodičov

Božského Srdca

18:00 h

za † Štefániu a Pavlínu

2.08.02020

OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za † Jozefa, Katarínu, Maroša, Františka a Helenu

Božského Srdca

8:30 h

za † Radovana, Ladislava a Margitu

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre vnukov a vnučky kostolníka Jána a ich rodiny

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:30 h

za † Julianu a Valériu

3.08.02020

PONDELOK 18. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za členov Ružencového bratstva

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie, Božie požehnanie pre Juraja

4.08.02020

UTOROK - svätého Jána Máriu Vianneya, kňaza - spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za † Vladimíra a rodičov Františka a Máriu

Božského Srdca

18:00 h

poďakovanie za 30 rokov spoločného života

5.08.2020

STREDA 18. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za dar živej viery

Božského Srdca

18:00 h

za † Annu a Róberta

6.08.2020

ŠTVRTOK Premenenie Pána, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

za † syna Pavla

Božského Srdca

18:00 h

za † Emila, Viktora, Rozáliu, Jozefa a Karolínu

7.08.2020

PIATOK 18. týždňa v Cezročnom období

Božského Srdca

7:00 h

za dobrodincov

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Antona

Božského Srdca

18:00 h

za † manželku Vlastu, vnuka Paťka, rodičov a starých rodičov

8.08.2020

SOBOTA – Svätého Dominika, kňaza - spomienka

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie a Božiu milosť pre rodinu Škutovú

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Lucku a jej rodinu

Božského Srdca

18:00 h

za požehnanie a ochranu v práci a rodine Petra, Márie s deťmi

9.08.2020

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za † rodičov Helenu a Michala, bratov Ivana, Mariána, Ota a † z rodiny

Božského Srdca

8:30 h

za † manžela Štefana, Alojza, rodičov a starých rodičov

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Annu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:30 h

za zdravie a Božiu milosť pre rodinu Škutovú

10.08.2020

PONDELOK Svätého Vavrinca, diakona a mučeníka - spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za † manžela Kornela

Božského Srdca

18:00 h

za Božie požehnanie a poďakovanie za 70 rokov života pre Máriu

11.08.2020

UTOROK Svätej Kláry, panny - spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

ďakovná svätá omša za Tomáša a Martu a dcéru Annu

Božského Srdca

18:00 h

za požehnanie, ochranu Ducha Svätého pre deti s rodinami

12.08.2020

STREDA 19. týždňa v Cezročnom období

Božského Srdca

7:00 h

za požehnanie pre peších pútnikov

Sv. Jozef

9:00 h

za obrátenie hriešnikov a za Božie milosrdenstvo pre Bohu známu rodinu

Božského Srdca

18:00 h

za † rodičov, súrodencov: Ingridu a Viliama

13.08.2020

ŠTVRTOK 19. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov a brata Rudolfa

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny Spišákových a Hrušovských

14.08.2020

PIATOK - Svätého Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka - spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za † Juliána a Máriu

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Vierku a Jozefa

15.08.2020

SOBOTA – NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, slávnosť

Božského Srdca

7:00 h

za † Jána, Máriu, Dušana a Ľudmilu

Sv. Jozef

9:00 h

za † Júliusa a Antóniu, ich rodičov, ich deti Jaroslava, Vilmu, Tibora a za † Ivana a Antona

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:00 h

za † Máriu, Viliama, Františka a Miroslava a starých rodičov

16.08.2020

DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

† Emília a manžel

Božského Srdca

8:30 h

za † Irenu, Ferdinanda, Petra, Pavla a Ľubomíra

Sv. Jozef

9:00 h

za uzdravenie a Božiu pomoc v rodine

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:30 h

za † Ivana Slezáka

17.08.2020

PONDELOK 20. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Helenu

Božského Srdca

18:00 h

za † Ondreja, Annu, synov s manželkami a vnuka s manželkou

18.08.2020

UTOROK 20. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † Jozefínu, jej rodičov a súrodencov

Božského Srdca

18:00 h

za † Helenu, sestru Máriu a rodičov

19.08.2020

STREDA 20. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Štefana a Helenu, ich syna Petra a dcéru Helenu

Božského Srdca

18:00 h

za † Helenu, Jozefa a ich rodičov

20.08.2020

ŠTVRTOK – Svätého Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi - spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Jaroslava a Ruženu, brata Jozefa a vnuka Róberta

Božského Srdca

18:00 h

za † rodičov z obidvoch strán, ich † deti, Ruženu, brata Petra a zaťa Jána

21.08.2020

PIATOK - svätého Pia X., pápeža - spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie, Božiu pomoc a obrátenie pre Bohu známu rodinu

Božského Srdca

18:00 h

za † Milana a rodičov z oboch strán

22.08.2020

SOBOTA - Panny Márie Kráľovnej - spomienka

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Antona

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Silvestra a Máriu, brata Jozefa a starých rodičov z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

za † Máriu a Jozefa

23.08.2020

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ -  SV. JOACHIMA A ANNY

Božského Srdca

7:00 h

za † Margitu, Titusa a vnuka Martina

Božského Srdca

8:30 h

za † Dušana, Ľudmilu a rodičov

Sv. Jozef

9:00 h

ďakovná svätá omša za Hermínu s rodinou

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:30 h

za † Zuzanu

24.08.2020

PONDELOK – Svätého Bartolomeja, apoštola - sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

za obrátenie hriešnikov a za Božie milosrdenstvo pre Bohu známu rodinu

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre syna Jána

25.08.2020

UTOROK 21. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Ondreja a Máriu

Božského Srdca

18:00 h

za † Karola, Máriu, Anastáziu a rodičov

26.08.2020

STREDA - Panny Mária Čenstochovskej, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

za † manžela Augustína a rodičov a starých rodičov z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

za † Jozefa a rodičov

27.08.2020

ŠTVRTOK - svätej Moniky - spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za † manžela Miroslava a jeho syna Branislava

Božského Srdca

18:00 h

za † Štefana

28.08.2020

PIATOK - svätého Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi - sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

za † syna Rudolfa (15. výročie) a manžela Jozefa

Božského Srdca

18:00 h

za † Jozefa

29.08.2020

SOBOTA - Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa - spomienka

Božského Srdca

7:00 h

za † členku ružencového bratstva Oľgu

Sv. Jozef

9:00 h

za † Anastáziu (1. výročie)

Božského Srdca

18:00 h

za † Michala a Jozefínu

30.08.2020

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h


Božského Srdca

8:30 h

za † Demetera, Júliu, Jána, Kamilu a Dezidera

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Pavla

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:30 h


31.08.2020

PONDELOK 22. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † Drahomíru

Božského Srdca

18:00 h 

Pešia púť do Čenstochovej 2020

Program si stiahnite TU

Autobus do Čenstochovej TU

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia