Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 31.05.2020

1. Dnes (v nedeľu 31. mája) je slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Veriaci, ktorí sa zúčastnia verejného spevu, alebo recitovania hymnu Veni Creator (Príď Duchu Svätý) počas svätej omše, môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 2. Zajtra je Svätodušný pondelok. Už po druhé v celej Cirkvi v tento deň pripadá spomienka Panny Márie Matky Cirkvi. V pavlínskych farnostiach a pavlínskych kostoloch v tento deň je sviatok (v zhode so schválením 16.11.2004 cez Svätú stolicu pavlínskym kalendárom).  

Kostol Božského Srdca:3. Priame prenosy svätých omší budú len v nedeľu o 7:00 h, o 10:00 h a o 18:30 h.

Svätá omša pre seniorov (pre veriacich nad 65 rokov) je v nedeľu o 8:30 h (bez prenosu).

 5. Na Svätodušný pondelok (1. júna) svätá omša bude o 10:00 h a o 18:00 h.

6. Vyloženie Oltárnej sviatosti v kostole Božského Srdca je v pracovné dni od 17:00 h a v nedeľu od 16:00 h do večernej svätej omše.

7. Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. Od pondelka (1. júna) 10 minút pred večernou svätou omšou sa budeme modliť Litánie k   Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

8. Sviatosť zmierenia na I. piatok bude hodinu pred svätou omšou.

9. Na I. piatok (5. júna) svätá omša bude aj o 7:00 h (ráno).

10. Na budúcu nedeľu (7. júna) bude zbierka na katolícke masmédia.

Pavlínsky kostol sv. Jozefa:11. Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. Od pondelka (1. júna) po svätej omši sa budeme modliť pred vyloženou Oltárnou sviatosťou Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

12. Sviatosť zmierenia na I. piatok bude pol hodiny pred svätou omšou.

13. Na budúcu nedeľu (7. júna) bude zbierka na katolícke masmédia.

 

Úmysly sv. omši

31.05.2020

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO, slávnosť

Božského Srdca

7:00 h

 

Božského Srdca

8:30 h

† Angela, Vincent a Zuzka (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie,  Božiu pomoc a požehnanie pre Brigitu a jej deti s rodinami

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

 

Božského Srdca

18:30 h

 

1.06.2020

PONDELOK - PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, MATKY CIRKVI, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

† Veronika a Michal a ich syn Vladislav

Božského Srdca

10:00 h

 

Božského Srdca

18:00 h

† Dominik a Anna

2.06.2020

UTOROK  9. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† Štefan a Mária a starí rodičia z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

† Mária, Ľudovít a rodičia

3.06.2020

STREDA  – Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Róbert a Anastázia

Božského Srdca

18:00 h

† Alena

4.06.2020

ŠTVRTOK - NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Ján a Anna, † Alfonz, Silvester a starí rodičia a † brat Vojtech, Pavlína a Alica

Božského Srdca

18:00 h

 

5.06.2020

PIATOK  – sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

Božského Srdca

7:00 h

za dobrodincov

Sv. Jozef

9:00 h

za dar živej viery

Sv. Jozef

16:00 h

za dobrodincov

Božského Srdca

18:00 h

† súrodenci, rodičia a starí rodičia

6.06.02020

SOBOTA  – Panny Márie

Božského Srdca

7:00 h

za ružencové bratstvo

Sv. Jozef

9:00 h

ďakovná svätá omša – Anton a jeho rodina

Božského Srdca

18:00 h

† Jozef Ferenčík

7.06.2020

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu

Božského Srdca

8:30 h

† Milan, Miroslav, rodičia a starí rodičia  (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

ďakovná svätá omša – Kristína, Samuel a rodičia

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

 

Božského Srdca

18:30 h

† Roman, Helena a František


 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia