Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 10.11.2019

1. V pondelok 11. novembra pozýveme na svätú omšu o 18:00 h rodičov a deti prvoprijímajúce.

2. Novéna k Trnavkej Panne Márii sa začína v stredu 13. novembra a pokračuje až do štvrtka 21. novembra v Bazilike sv. Mikuláša. Podrobný program je na nástenke.

3. V našom kostole preto budú od stredy do soboty len ranné sv. omše. Večerné sv. omše nebudú.

4. V predvečer novény, v utorok 12. novembra bude sv. omša v bazilike sv. Mikuláša už o 17.00 hod. pre rodiny z deťmi. Po sv. omši bude sviečkový sprievod okolo baziliky. Prosím prineste si sviečky alebo malé kahance.

5. V sobotu 16. novembra bude v bazilike o 17.00 hod. Akatist k Bohorodičke, ktorý pripravujú speváci z našej farnosti a od 20.30 hod. bude mládežnícky program.

6. V nedeľu 17. novembra bude slávnostná sv. omša o 9.30. Po nej sa koná procesia s milostivým obrazom Trnavskej Panny Márie na Trojičné námestie a späť.

8. V utorok 12.11.2019 pozývame na výročné stretnutie členov Bratstva anjelov strážnych. Program sa začne sv. ružencom o 17.30 hod. Bližšie podrobnosti nájdete na plagáte.


 

Úmysly sv. omší

10.11.2019

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

+ členovia Ružencového bratstva

Linčianska

8:00 h

 

Sv. Jozef

9:00 h

+ Margita a Štefan a ich deti Margita a Ladislav

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ Ernestína

Božského Srdca

18:30 h

+ Ján

11.11.2019

PONDELOK – sv. Martin z Tours

Sv. Jozef

9:00 h

+ Mária, Pavol, Anežka

Božského Srdca

18:00 h

poďakovanie Pánu Bohu s prosbou o požehnanie

12.11.2019

UTOROK 32. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Jozef, Maria a ich rodičia

Božského Srdca

18:00 h

+ Filoména a rodičia

13.11.2019

STREDA 32. týždňa v Cezročnom období

Božského Srdca

7:00 h

poďakovanie za Pavla a Máriu pri príležitosti 57 rokov manželstva s prosbou o Božie požehnanie

Sv. Jozef

9:00 h

+ Jozef Starka

14.11.2019

ŠTVRTOK 32. týždňa v Cezročnom období

Božského Srdca

7:00 h

za Božie požehnanie a svetlo Ducha Svätého pre Vlastu

Sv. Jozef

9:00 h

za živú vieru pre manžela a syna

15.11.2019

PIATOK 32. týždňa v Cezročnom období

Božského Srdca

7:00 h

+ manžel Emil a rodičia z oboch strán

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu

16.11.2019

SOBOTA – Panny Márie

Božského Srdca

7:00 h

+ Július a rodičia z oboch strán

Sv. Jozef

9:00 h

+ Justína a Štefan a starí rodičia z oboch strán

17.11.2019

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA

Božského Srdca

7:00 h

+ Júlia, František a Alžbeta

Linčianska

8:00 h

 

Sv. Jozef

9:00 h

+ starí rodičia Tomáš a Anna a ich rodičia

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ Jozef, Ružena

Božského Srdca

18:30 h

+ Fabián Dziak


 

Zamyslenia


Linky
Panna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX