Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farske oznamy 15.10.2020

1. Pripomíname, že v kostole platia tieto opatrenia:

- do kostola vchádzame s rúškom,

- pri vchode si dezinfikujeme ruky,

- sedenie je odporúčané šachovnicové (okrem členov rodiny),

- treba dodržať vzdialenosť 2 metre od seba (aj služba liturgická.)

- prijímanie má prednosť na ruky.


Dnes slávime Misijnú nedeľu a modlíme sa hlavne za Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch, prosíme vás o podporu misii cez e-zbierku cez internetovskú stránku www.misijnediela.sk.

Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.


2. Pripomíname, že slovenskí biskupi až do odvolania udelili všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.


3. Od 15. októbra 2020 až do odvolania bude na Slovensku platiť obmedzenie verejných podujatí, ktoré sa týka aj bohoslužieb. Na svätej omši sa môže zúčastniť spolu kňazom a s liturgickou službou šesť osôb.


4. Z tohto dôvodu v prednej časti kostola (na Tulipáne pri soche Pomocnici kresťanov a v pavlínskom kostole pri soche sv. Petra) sa nachádza škatuľka, do ktorej môžete vhodiť, vopred doma napísaný papierik s menom a telefónnym číslom. Papierik stačí vhodiť len raz, aby ste sa dostali do zoznamu účastníkov. Týchto veriacich budeme postupne pozývať podľa poradovníka  k účasti na Eucharistii. Prednosť majú tí veriaci, ktorí majú úmysel svätej omše a ktorí svoj záujem nahlásia najneskôr deň pred konaním Eucharistie – do 19:00 h. Povinnosti lektorov sú zatiaľ zrušené.


5. Len na pohreby, sobáše a krsty sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej konať, ale s obmedzením počtu jedna osoba na 15 štvorcových metrov vo vnútri; to znamená v kostole Božského Srdca môže byť 30 osôb a v pavlínskom kostole sv. Jozefa môže byť 21 osôb.


6. Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca na YOU TUBE

pavlíni.sk bude:

- v NEDEĽU 7:00 h, 10:00 h, a 18:30 h

- v pracovné dni o 18:00 h


7. Úmysly svätých omší môžeme zapísať v čase, v ktorom je otvorený kostol.


8. Keďže počas súkromných adorácií pred Oltárnou sviatosťou  je obmedzený počet veriacich (jedna osoba na 15 štvorcových metrov vo vnútri; to znamená v kostole Božského Srdca môže byť 30 osôb a v pavlínskom kostole sv. Jozefa môže byť 21 osôb), prosíme prítomných na adorácii, aby mali ohľad na ostatných a po svätom prijímaní sa dlho nezdržovali v kostole.


9. Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.


KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA:

10. Kostol Božského Srdca Trnava Tulipán bude otvorený na súkromnú modlitbu:

- V nedeľu od 16:00 h do 17:30 h.

- V piatok od 16:00 h do 17:30 h.

- Od pondelka do soboty bude Oltárna sviatosť vyložená v kostole Božského Srdca každý deň od 16:30 h do 17:30 h. V tom istom čase budeme v pracovné dni vysluhovať Sviatosť zmierenia. Podľa odporúčaní, zachováme vzdialenosť dva metre od seba.


11. Nedeľné sväté omše pre seniorov  budú vo farskom kostole slúžené naďalej o 8:30 h. Pripomíname, že na svätej omši sa môže zúčastniť spolu kňazom a s liturgickou službou šesť osôb.


12. Dodatočná Svätá omša v nedeľu o 16:00 h v kostole Božského Srdca je zrušená.

PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA:

14. Dodatočná Svätá omša v nedeľu o 8:00 h v pavlínskom kostole sv. Jozefa je zrušená.


13. V pavlínskom kostole sv. Jozefa bude Oltárna sviatosť vyložená:

- pondelok, utorok, streda, štvrtok a sobota od 8:30 do 9:00 h

- každý piatok od 10:00 h do 16:00 h.


14. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať v pavlínskom kostole sv. Jozefa:

- pondelok, utorok, streda, štvrtok a sobota od 8:30 do 9:00 h

- každý piatok od 10:00 h do 10:30 h a od 15:30 do 16:00 h.


15. Tieto informácie sú na nástenke, na internetovej stránke farnosti a na letáčikoch v zadnej časti kostola.

 

Úmysly sv. omši

11.10.2020

DVADSIATA ÔSMA  NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie pre Margitu

Božského Srdca

8:30 h

za † rodičov a súrodencov  (Linčianska)

Sv. Jozef

8:00 h

 

Sv. Jozef

9:00 h

za † manžela Jozefa

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za zdravie pre rodinu

Božského Srdca

16:00 h

 

Božského Srdca

18:30 h

za † Evu, Igora, Františka a rodičov

12.10.2020

PONDELOK  28. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Štefana a Margitu a  za † Františka

Božského Srdca

18:00 h

za † Jozefa a rodičov z oboch strán

13.10.2020

UTOROK 28. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † Eugena a jeho rodičov

Božského Srdca

18:00 h

za † Vladimíra

14.10.2020

STREDA 28. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za Jozefa, Janku, Teréziu a Dezidera – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

za † Martu

15.10.2020

ŠTVRTOK-  Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Alfonza a Františku a starých rodičov

Božského Srdca

18:00 h

za † Víta

16.10.2020

PIATOK 28. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † Jozefa a Máriu

Sv. Jozef

16:00 h

za † manžela Štefana, rodičov z oboch strán, súrodencov a krstnú mamu Františku

Božského Srdca

18:00 h

za † brata Tibora

17.10.2020

SOBOTA –  sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka

Božského Srdca

7:00 h

za † Viktora, Helenu a Štefániu

Sv. Jozef

9:00 h

za Stanislavu – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

10:30 h

BIRMOVANIE

Božského Srdca

18:00 h

za † Pavla a rodičov

18.10.2020

DVADSIATA DEVIATA  NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za † rodičov, svokrovcov a švagrovcov a sestry Editku a Helenku

Božského Srdca

8:30 h

za † Demetera, Júliu a Jána a rodičov  (Linčianska)

Sv. Jozef

8:00 h

 

Sv. Jozef

9:00 h

za † Apolóniu, Františka, Augustína a rodičov

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † Gabrielu

Božského Srdca

16:00 h

 

Božského Srdca

18:30 h

za † Máriu a rodičov z oboch strán


 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia