Farské oznamy na 03. 12. 2023

 1. Dnes (v nedeľu 3. decembra) je I. adventná. Na začiatku svätej omše je posviacka adventných vencov.
 • Dnes (v nedeľu 3. decembra) na svätej omší na Tulipáne o 18:30 h, oslávi páter Martin 50 rokov života. Po večernej svätej omši pozývame do sály sv. Jozefa na agapé. Z tejto príležitosti mu prajeme hojné požehnanie. 
 • V zadnej časti kostola sa nachádza farský kalendár na Rok 2024. 

KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA:

 • V advente nebude slúžená svätá omša o 15:00 h, ale od pondelka do piatku o 6:40 h a v sobotu o 7:00 h rorátna a večerná o 18:00 h. Na roráty pozývame všetkých a najmä všetky deti.
 • Už zapisujeme úmysly svätých omší na mesiac január, február a marec 2024. 
 • V stredu (6. decembra) v kostole na Tulipáne začneme trojdnie k Nepoškvrnenej Panne Márii. Program je nasledujúci: 

Streda 6.12.2022

17:00 h Ruženec

17:30 h Loretánske litánie 

18:00 h Svätá omša

Štvrtok 7.12.2022

17:00 h Ruženec

17:30 h Akatist k Presvätej Bohorodičke 

18:00 h Svätá omša

Piatok 8.12.2022 

Slávnosť NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PANNY MÁRIE

17:00 h Ruženec

17:30 h Slávnostné vešpery

Svätá omša: 

6:40, 10:00 h a 18:00 h Kostol Božského Srdca 

9:00 h Pavlínsky kostol sv. Jozefa 

 • V piatok 8. decembra na svätej omši o 18:00 h bude posvätenie medailónu Nepoškvrneného počatia Panny Márie pre prvoprijímajúce deti. Na túto svätú omšu pozývame najme deti a ich rodičov.
 • V nedeľu 10. decembra o 16:00 h pozývame deti na stretnutie so sv. Mikulášom vo farskom kostole. Sv. Mikuláš každé dieťa obdaruje malou pozornosťou.
 • Dnes (v nedeľu 3. decembra) bude zbierka na charitu.

PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA:

 1. V nedeľu 10. decembra pripadá spomienka Loretánskej Panny Márie. 10 minút pred svätou omšou o 9:00 h sa pomodlíme v našej kaplnke Loreánske litánie. 
 1. Dnes (v nedeľu 3. decembra) bude zbierka na charitu.
  3.12.2023NEDEĽAPRVÁ ADVENTNÁ 
Božského Srdca   7:00 hza † Emilka
Linčianska  8:00 h 
Sv. Jozef  9:00 hza † rodičov Karola a Máriu, dcéru Lýdiu a zaťa Igora
Božského Srdca10:00 hza farníkov
Božského Srdca11:30 hO Božie požehnanie pre všetky rodiny našej farnosti
Božského Srdca18:30 h1) za † Pavla a rodičov,2) poďakovanie za 50 rokov života, za Božie požehnanie pre P. Martina
  4.12.2023PONDELOKpo 1. adventnej nedeli
Božského Srdca   6:40 hza † Jakuba
Sv. Jozef  9:00 hza členov Ružencového bratstva
Božského Srdca18:00 hza † Jozefa a rodičov z oboch strán
5.12.2023UTOROKpo 1. adventnej nedeli
Božského Srdca   6:40 hza milosť Ducha Svätého pre Martinu
Sv. Jozef  9:00 hza dar živej viery
Božského Srdca18:00 hza † Alžbetu a Pavla
6.12.2023STREDASv. Mikuláša, biskupa
Božského Srdca   6:40 hza † Máriu a Jána a rodičov
Sv. Jozef  9:00 hza uzdravenie, Božiu pomoc a Božie požehnanie pre Editu
Božského Srdca18:00 hza † Pavla, Adrienu a syna Pavla
7.12.2023ŠTVRTOKSv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Božského Srdca   6:40 hza Božie požehnanie pre rodinu
Sv. Jozef  9:00 hza † Lýdiu (1. výročie smrti)
Božského Srdca18:00 hza zdravie a Božiu pomoc rodine
8.12.2023PIATOKNEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, slávnosť
Božského Srdca   6:40 hK úcte Ducha Svätého
Sv. Jozef  9:00 hza Brigitu a jej deti Bohdanu a Radovana s rodinami – ďakovná sv. omša
Božského Srdca10:00 hza farníkov
Sv. Jozef16:00 h 
Božského Srdca18:00 hza slovenský národ – za múdrosť, svetlo Ducha Svätého
9.12.2023SOBOTApo 1. adventnej nedeli
Božského Srdca   7:00 hza členov Máriinej légie a ich rodiny
Sv. Jozef  9:00 hza † rodičov Štefana a Júliu, za ich † rodičov z oboch strán a za † Jozefa
Božského Srdca18:00 hza † manžela Petra
10.12.2023NEDEĽADRUHÁ ADVENTNÁ
Božského Srdca   7:00 hza uzdravenie a Božie požehnanie pre Matúša
Linčianska  8:00 h 
Sv. Jozef  9:00 hza † Teréziu Balovú
Božského Srdca10:00 hza farníkov
Božského Srdca11:30 hza mladé rodiny, mládež, aby žili v súlade s Božou vôľou
Božského Srdca18:30 hza † Marcelu a Michala a rodičov z oboch strán