Farské oznamy na 26. 11. 2023

  1. Dnes (v nedeľu 26. novembra) sa po svätých omšiach bude konať v kostoloch našej farnosti v obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu  pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
  • Dnes (v nedeľu 26. novembra) pozývame o 21:00 h do farského kostola na Tulipáne na Apel Jasnohorský.
  • Milosrdné sestry Svätého kríža vás pozývajú do kaplnky Provinciálneho domu vo štvrtok 30. novembra o 7:30 h na pútnickú svätú omšu ku cti bl. Zdenky Schelingovej.
  • Na budúcu nedeľu (3. decembra) na svätej omší na Tulipáne o 18:30 h, oslávi páter Martin 50 rokov života. Po večernej svätej omší pozývame do sále sv. Jozefa na agapé. Z tejto príležitosti mu prajeme hojné požehnanie. 
  • Budúca nedeľa (3. decembra) je I. adventná, preto na začiatku svätej omše bude posviacka adventných vencov.
  • V zadnej časti kostola sa nachádza farský kalendár na Rok 2024. 

KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA:

  • Organizačné stretnutie Ružencového bratstva sa uskutoční v stredu 29. novembra po večernej svätej omši v kostole.
  • Vopred oznamujeme, že v advente svätá omša o 15:00 h nebude slúžená, ale od pondelka do piatku o 6:40 h a v sobotu o 7:00 h rorátna a večerná o 18:00 h.
  • Na budúcu nedeľu (3. decembra) bude zbierka na charitu.

PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA:

  1. Na budúcu nedeľu (3. decembra) bude zbierka na charitu.
26.11.2023NEDEĽATRIDSIATA ŠTVRTÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ – KRISTA KRÁĽA
Božského Srdca   7:00 hza † Albínu, Martu, Antona, Mariána a rodičov
Linčianska  8:00 h 
Sv. Jozef  9:00 h 
Božského Srdca10:00 hza farníkov
Božského Srdca11:30 hza † Antona
Božského Srdca18:30 hza uzdravenie a Božie požehnanie pre Šimona, Petra a rodinu
27.11.2023PONDELOK34. týždňa v Cezročnom období
Sv. Jozef  9:00 hza † manžela Štefana, rodičov Štefana a Máriu, nevestu Helenu a bratov Antona a Pavla
Božského Srdca15:00 húmysel kňaza
Božského Srdca18:00 hza † Benedikta Dobšoviča
28.11.2023UTOROK34. týždňa v Cezročnom období
Sv. Jozef  9:00 hza † manžela Milana a rodičov z oboch strán
Božského Srdca15:00 húmysel kňaza
Božského Srdca18:00 hza † Mariána
29.11.2023STREDA34. týždňa v Cezročnom období
Sv. Jozef  9:00 hza † z rodiny Igreniových
Božského Srdca15:00 húmysel kňaza
Božského Srdca18:00 hza † Jozefa Čavojského
30.11.2023ŠTVRTOKSV. ONDREJA, APOŠTOLA, sviatok
Sv. Jozef  9:00 hza † Alojza a rodičov
Božského Srdca15:00 húmysel kňaza
Božského Srdca18:00 hza † rodičov, starých rodičov, brata Jaroslava a Etelu
 1.12.2023PIATOK34. týždňa v Cezročnom období
Božského Srdca   7:00 h 
Sv. Jozef  9:00 hza † kňaza Jána a jeho † rodinu
Sv. Jozef16:00 hza dobrodincov
Božského Srdca18:00 h 
 2.12.2023SOBOTAPanny Márie
Božského Srdca   7:00 h 
Sv. Jozef  9:00 hza † bratov Štefana a Pavla a rodičov z oboch strán
Božského Srdca18:00 h 
 3.12.2023NEDEĽAPRVÁ ADVENTNÁ 
Božského Srdca   7:00 h 
Linčianska  8:00 h 
Sv. Jozef  9:00 hza † rodičov Karola a Máriu, dcéru Lýdiu a zaťa Igora
Božského Srdca10:00 h 
Božského Srdca11:30 h 
Božského Srdca18:30 h